Post Your Fraud Mails to : emailfrauds@gmail.com

Monday, September 18, 2017

VERY URGENT


---------- Forwarded message ----------
From: Purkartová Zdeňka <Zdenka.Purkartova@lfp.cuni.cz>
Date: 2017-09-18 5:17 GMT+05:30
Subject: RE: VERY URGENT
To: "IM@PROPOSAL.NET" <IM@proposal.net>


I have an urgent business proposal for you, Please contact my private
Gmail:  mrshuangen2@gmail.com

Await Your Response,

Mrs Huan Gen.
Tengo una propuesta de negocio urgente para usted, póngase en contacto
con mi Gmail privado: mrshuangen2@gmail.com

Espero tu respuesta,

Sra. Huan Gen.​________________________________

Upozornění:

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato E-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy.


Disclaimer:

If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding agreement on the part of Charles University. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of Charles University.

No comments: